CELOVITA DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA LP MYCRON

Naziv operacije: Celovita digitalna transformacija podjetja Lp Mycron

Kratek opis operacije in njeni cilji:

V podjetju Lp Mycron bomo izvedli celovito digitalno transformacijo podjetja z izgradnjo informacijskega sistema, skupaj s tehnično opremo, posodobili CAD/CAM sisteme, nadgradili kibernetsko varnost, implementirali izmenjavo podatkov s kupci in izvedli številna usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc zaposlenih.

Z digitalno transformacijo zasledujemo naslednje strateške cilje:  povečati konkurenčnost podjetja, omogočiti hitrejše prilagajanje novim zahtevam in pričakovanjem trga, povečati dobičkonosnost in zanesljivost podjetja, doseči stabilnost in agilnost procesov znotraj podjetja, doseči visoko stopnjo izrabe proizvodnih virov, znižati stroške upravljanja s fizično dokumentacijo, izboljšati varnost podatkov,  dvigniti znanje in digitalne kompetence zaposlenih, zmanjšati neposreden vpliv na okolje z brezpapirnim poslovanjem in energetsko ter snovno učinkovitejšimi procesi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.