RECERTIFIKACIJSKA PRESOJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI STANDARD ISO 9001:2015

V mesecu maju smo uspešno prestali recertifikacijsko presojo za področje sistema vodenja kakovosti

ISO 9001:2015